PAS VERSCHENEN

MarjapruisMarja Pruis
Prometheus 
260 blz.
€ 19,95 (paperback)

Stromend als een beekje
Zachte riten meandert langs gevoelens en gedachten en laat gedurende deze tocht hapjes proeven uit het bestaan van poëziedocente Guusje Bouhuys, die rustig manoeuvreert in haar zorgvuldig geconserveerde universum. Marja Pruis combineert fictie en essay in deze roman, die overloopt van de vele verhaallijnen.

Bouhuys vertelt op een bijna aftastende manier over poëzie en de omgang met haar studenten. Ondertussen sterft een vriendin, is een broer verdwenen en laveren we tussen uiteenzettingen over kunst en de prille gevoelens die Guusje en Leon voor elkaar koesteren. Als Leon wordt beschuldigd van plagiaat en een academische collega Guusje vraagt of zij heimelijk Leons werk in wil zien is de crisis compleet. Blijf je trouw aan jezelf of red je die ander? Kun je iemand behoeden voor een val?

Zachte riten gaat over conflictsituaties van de menselijke ziel, beschreven met de zachte toets die de titel al laat vermoeden, intiem en tegelijk zo aftastend dat het de duidelijkheid in de vertelling in de weg kan staan.
 

DENKINSTEENbouwen op papier
Jeroen Goudeau Vantilt
224 blz.
€ 19,95

Jeroen Goudeau heeft een lezenswaardig boek gemaakt over de belangrijkste architectuurboeken van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Waarom niet Delft? Goudeau is universitair docent architectuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot voor kort heette dit de Katholieke Universiteit Nijmegen. Toen bleek dat minder dan vijf procent van docenten en studenten zich nog identificeerde met het begrip katholiek, verving men 'katholiek' door 'Radboud'. Onbegrijpelijk, want met de stichting van deze universiteit in 1923 werd de emancipatie van de katholieken – nogal in de verdrukking sinds de Tachtigjarige Oorlog – voltooid geacht. Tot ergernis van de burgemeester van Nijmegen hanteert de universiteit vooral de naam 'Radboud Universiteit' en laat het de aanduiding 'Nijmegen' achterwege. Hoe moet je als burgemeester dan zo'n gezellige provinciestad opstoten in de vaart der volkeren? De betekenis van de geselecteerde boeken in Denken in steen wordt helder geduid en geïllustreerd. Een manco is dat de titelpagina's van de gekozen boeken niet zijn opgenomen

krabbengangIn krabbengang door kreeftenboeken Alex Alsemgeest en Charles Fransen De Nieuwe Leidse Uitgevers 216 blz. € 24,95

Over de Bibliotheca Carcinologica van L.B. Holthuis heeft erfgenaam het Leidse museum Naturalis een mooi en ook voor de leek interessant boek doen verschijnen. De kreeft als thema, het kreeftenboek als onderwerp. In ruim twintig essays worden de belangrijkste kreeftenboeken uit de geschiedenis behandeld. Lipke Bijdeley Holthuis leefde van 1921 tot 2008. Zijn leven heeft hij besteed aan onderzoek naar krabben, kreeften en garnalen.

artistsandothersArtists & Others Paul van Capelleveen Vantilt 208 blz. € 29,50

Aan Ingenieur Louis Koopmans collectie zijn inmiddels twee boeken gewijd, zij het na zijn dood. Koopman droeg in 1968 zijn verzameling bibliofiele edities van eigentijdse Franse literatuur over aan de Koninklijke Bibliotheek en gaf daarbij financiële middelen om na zijn dood zijn aankoopbeleid voort te zetten. In 2009 verscheen Voices and Vision. Artists & Others is hierop het vervolg. Artists & Others geeft een beeld van de mooiste Franse kunstenaarsboeken uit de periode 2000-2015. Artists & Others presenteert zo'n 120 boeken van meer dan 40 kunstenaars, drukkers en uitgevers. Wie niet genoeg heeft aan deze catalogus, reize af naar Den Haag Centraal Station waar in de Koninklijke Bibliotheek de boeken ingezien kunnen worden. De uitgever verdient een compliment voor het brengen van zo'n fraai boek voor zo'n relatief lage prijs

Twitter

Social media

twitterFacebook

Contact

Stip Media

Louise de Colignystraat 15 

1814 JA Alkmaar

+3172 531 49 78

info@boekenpost.nl