PAS VERSCHENEN

boudEva Rovers
Prometheus Bert Bakker
560 blz.
€ 29,90

Verstrikt in verhalen
Hij groeide op als middelste zoon in een gezin met vijf jongens, en met een bijna godsdienstwaanzinnige vader, die bij vlagen agressief kon zijn. Als reactie ging Boudewijn vrolijke verhalen vertellen om de sfeer in huis te redden. Eenmaal volwassen bleek hij een echte zoon van zijn vader te zijn. Zoals deze dweepte met zijn geloof, verloor Boudewijn zich in zijn adoratie voor Goethe, Mick Jagger of de dodo.

Uit de biografie Boud, die Eva Rovers schreef, vormt zich een met compassie beschreven beeld van Boudewijn Büch, niet louter fantast, maar een man die zijn eigen wereld schiep, opgetrokken uit atlassen, literatuur en poëzie. Een graag geziene tv-persoonlijkheid, die met enthousiasme en vanuit oprechte verwondering vertelde. En een bovenmatig intelligent en belezen mens die wist hoe hij anderen kon bespelen.

Uiteindelijk stortte zijn kaartenhuis in. Fantastische verhalen bleken niet waar en Boudewijn vervreemdde van mensen in zijn nabijheid of verbrak zelf de vriendschap. Hij eindigde zijn leven als eenzaam mens, teruggetrokken in een grachtenpand vol boeken en geplaagd door depressieve buien. Het pijnlijke is dat Boudewijn zijn echte gezicht niet kon laten zien. Het wantrouwen was gewoonweg te groot.

ferdinandenjohannaElly Kamp
Bas Lubberhuizen
480 blz.
€ 34,99

Nederlands kunstenaarsechtpaar in leven en liefde
Het was een hecht huwelijk, een verbintenis voor het leven, waarin Ferdinand Bordewijk en zijn vrouw Johanna elkaar inspireerden, stimuleerden en ook bekritiseerden. Twee mensen die tegen elkaar opgewassen waren, met een liefdevolle band tot op het eind, toen Johanna in de war raakte en Ferdinand optrad als haar beschermer.

F. Bordewijk kennen we als schrijver van romans als Bint en Karakter, schepper van figuren als Dreverhaven en Katadreuffe. Een fel en gedisciplineerd mens, gereserveerd. Tegenover zijn vrouw kon Ferdinand wel warm zijn en zijn pantser laten vallen. Johanna ontwikkelde zich van 26-jarige leeftijd af tot een belangrijk componiste. Zij was een ondernemende en vrolijke persoonlijkheid.

Elly Kamp geeft met het boek Ferdinand en Johanna een deskundig dubbelportret van de schrijver en de componiste, man en vrouw. Ze blijft neutraal over het feit of F. Bordewijk antisemiet zou zijn en over de rol die beide echtelieden in de Ereraden hadden. Na lezen van de lijvige biografie Ferdinand en Johanna kun je niet anders dan concluderen dan Elly Kamp plezier heeft gehad in het nauwgezet uitpluizen van deze levens.

Ets haimEmile Schrijver,
Heide Warncke
Walburg Pers
96 blz.
€ 29,50

Achttien vruchten van de levensboom
Ets Haim is de oudste Joodse bibliotheek ter wereld. Opgericht in 1616 voor Joodse vluchtelingen die aan het einde van de vijftiende eeuw uit Spanje en Portugal verdreven werden. In Amsterdam werd zowel een Talmud Tora school als de bibliotheek Ets Haim (levensboom) neergezet om het jodendom voor de bannelingen levend te houden. Sinds 1675 is Ets Haim gevestigd in de Portugees-Israëlitische synagoge te Amsterdam.

Het boek Ets Haim, 18 highlights from the oldest Jewish library in the world is geschreven in het Engels. Het boek toont 18 topstukken uit de rijke collectie van de bibliotheek, het is rijk voorzien van prachtige illustraties en oude handschriften.

Het oudste manuscript, daterend uit 1282, is destijds handmatig gekopieerd door Barzali ben Jacob Halevi en bevat een deel van de Mishneh Torah, geschreven door Moses Maimonides.

Bladerend door het boek zie je hoe divers de collecties uit de bibliotheek zijn, zij tonen de brede belangstelling van Ets Haim als onderwijsinstituut. In het Hebreeuws staan de letters die het nummer 18 vormen ook voor het woord Chai, wat leven betekent. Vandaar de keuze voor 18 objecten, als zijnde de ware vruchten van Ets Haim, de levensboom.

meisjesboekenMeisjesboeken van weleer 
Kristine Groenhart
Singel uitgeverijen
216 blz.
€ 19,99

Het lezersgeluk van opgroeiende meisjes
Lazen alle meisjes, geboren tussen 1950 en 1970 dezelfde meisjesboeken? Het lijkt er wel op. Bij navraag kent iedere vrouw in die leeftijdscategorie de verhalen van Joop ter Heul, de belevenissen van De Olijke Tweeling en de kostschoolperikelen van Pitty of Kitty, of hoe ze ook heetten. Meisjes droomden weg bij deze verhalen en probeerden het kattenkwaad uit in hun eigen omgeving. Ze inspireerden en amuseerden.

Kristine Groenhart zorgt voor een feest van herkenning, met Meisjesboeken van weleer. Ze weet in dit boek de sfeer op te roepen van vriendinnenclubjes, onhoudbaar de slappe lach krijgen en van de meisjes-HBS, waar het er werkelijk dól aan toe ging. Alleen om de gebruikte termen al zou je de boeken nog eens willen lezen. Over bakvissen die gingen tea-en, hun moeder ‘moesje’ noemden en allemaal aan tennis, hockey of roeien in de skiff deden.

Meisjesboeken van weleer heeft een leuke toon. Het laat die meisjeswereld weer even herleven. Natuurlijk kun je op iedere rom

melmarkt de belevenissen van Polly, Pat en al die anderen moeiteloos terugvinden en naar believen herlezen. Wil je na kunnen kijken welke boeken jij zoal las? Een naslagwerk als Meisjesboeken van weleer komt dan goed van pas.

JorisvancasterenIs u bekend met het alfabet?
Verhalen uit een boekhandel
Joris van Casteren Bas Lubberhuizen
160 blz.
€ 17,99

Vijftig jaar in de ban van het boek
Vermakelijke verhalen uit misschien wel de meest bekende boekhandel van Nederland, Athenaeum, die dit jaar vijftig jaar bestaat. Een winkel als een universum op zich, met geheime galerijen, vreemd gevormde kamers en verborgen balustrades, ogenschijnlijk gevuld met alles wat ooit geschreven is.

Is u bekend met het alfabet? besprenkelt de lezer met anekdotes over klanten en verkopers die de boekhandel kleur geven door hun aanwezigheid. Je geniet van de stukjes over karakteristieke schrijvers, vaste bezoekers en uitgevers. Het boek is een biografie van dit boekenpaleis, compleet met de ontstaansgeschiedenis en een terugblik op de tumultueuze beginjaren.

Joris van Casteren reist door de vijftigjarige boekhandel en laat liefhebbers van boeken meegenieten van zijn verhalen. Lees hoe het personeel van Athenaeum wel eens kon imponeren, of hoe elitaire klanten zich soms op konden stellen. Is u bekend met het alfabet? is als een theater vol verhalen, waar je als lezer graag een beetje in verdwaalt.

Twitter

Social media

twitterFacebook

Contact

Stip Media

Louise de Colignystraat 15 

1814 JA Alkmaar

+3172 531 49 78

info@boekenpost.nl