Franken sleept de C.Buddingh’-Prijs is de wacht met haar bundel Röntgenfotomodel, het beste poëziedebuut van het afgelopen jaar volgens de jury, die over Francken schreef:

“Een dichter met een grote taalgevoeligheid die het experiment niet schuwt. Een dichter ook die zich op uiterst muzikale en vaak ook lichtvoetige manier uiterst kwetsbaar toont.

Het thema van de lichamelijke versus de geestelijke identiteit is consequent, indringend en toch ook speels door heel de bundel heen uitgewerkt. De regels die in alle aarzeling ontstaan, wijzen er ontegenzeggelijk op dat poëzie het juiste genre voor deze bijzondere, nieuwe dichteres.”

In totaal waren 30 debuutbundels ingezonden. Andere genomineerden waren Hannah van Binsbergen, Joost Baars, Paul Meeuws en Tijl Nuyts.

Francken mocht haar prijs in ontvangst nemen tijdens de 48e editie van het Poetry International Festival Rotterdam, begin juni.