Herman Pleij gaat het essay schrijven voor de 14e Maand van de Geschiedenis, die in oktober gehouden wordt met als thema Geluk. De Maand van de Geschiedenis gaat op zoek naar de betekenis van geluk. Is geluk iets wat door de eeuwen heen nagejaagd is of kan men alleen naar geluk streven als een bepaalde mate van welvaart bereikt is? Vervult geluk ook daadwerkelijk en wat brengt het ons dan? En is geluk bestendig of bestaat het uit een reeks van (zeldzame) momenten? De manifestatie van geluk, het geluk van anderen, alle invalshoeken worden beschouwd en tegen het licht gehouden.

Het complete programma van de Maand van de Geschiedenis komen we pas te weten op 1 september, dan wordt het bekendgemaakt op de website maandvandegeschiedenis.nl.

Prof.dr. Herman Pleij heeft als emeritus hoogleraar bijzondere belangstelling voor cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit in Amsterdam. Hier was hij hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde van 1981 tot 2008. Tegenwoordig schrijft hij in diverse dag- en weekbladen over waar zijn hart ligt, cultuurhistorische onderwerpen.

Geschreven door Marieke op 01-06-2017.